#american

قهرمان احمق طبقه متوسط

بچه که بودم، فکر میکردم ماشین های آمریکایی، بهترین ماشین های دنیا هستند. یه کاپوت کشیده که خودش به تنهایی اندازه کل پیکان بابای ما بود. اغلب اوقات هم این ماشین ها با یه چیزی تزئین شده بودن.

ادامه مطلب ...