بررسی هوندا کلریتی (آکورد) برقی

بله! امروز اومدیم خدمت این ماشین برقی که اصلا معلوم نیست وضعیتش چیه. خلاصه که تکلیفش با خودش معلوم نیست. ببینید و نظرتون رو بهمون بگید.