بررسی بی ام و آی 3

این ماشین برقی، که وقتی تولید شد خیلی سر و صدا کرد آیا هنوز هم حرفی برای گفتن داره؟ یا دیگه داره میره که از رده خارج بشه؟